Na terapiu alebo vyšetrenie
sa prosím objednajte telefonicky

kontakt

„Človek sa nemá snažiť byť tým, čím nie je,

ale stať sa, tým kým je.“

/Perls/

Psychoterapia

PsychoterapiaSlovo  psychoterapia znamená „starať sa o dušu alebo bytie iného človeka“ podľa  gréckeho slova psyché, ktoré označuje „dušu“ alebo „bytie“ a therapeutikos, ktoré znamená “starať sa o iného človeka“.

Jedným z princípov psychodynamickej hlbinnej psychoterapie je, že veľká časť psychického života je nevedomá  a detské zážitky spolu s genetickými faktormi utvárajú dospelého človeka. Symptómy a správanie sú determinované komplexnými a často nevedomými  silami. Kvôli množstvu konfliktov, zákazov, úzkostí  a obrán máme sklony schovávať sa pred sebou, unikať do „falošného ja“. Úlohou psychodynamického terapeuta je sledovať pacientovo skutočné Ja. Povedané inými slovami, psychodynamický terapeut pomáha pacientovi v dosiahnutí pocitu autenticity a jedinečnosti.

Psychoterapia je  profesionálnym vzťahom, ktorý je vymedzený časom, frekvenciou  sedení podľa kontraktu, obsahom rozhovoru a stupňom otvorenosti, s akým môže človek hovoriť o problémoch so psychoterapeutom. V psychoterapeutickom vzťahu je zaistené právo na súkromie ,takže klient môže vyjadriť čokoľvek  má na mysli bez toho aby sa musel obávať, že sa informácie dozvedia iní. Jedným z rozdielov medzi  bežným „vyrozprávaním sa“ blízkej osobe a psychoterapiou je to, že  psychoterapeutický vzťah je vzťahom profesionálnym , v ktorom sa riešia problémy a starosti klienta. Základom tohto vzťahu je pozitívne pracovné  spojenectvo v ktorom klient  a terapeut spolupracujú v snahe dosiahnuť spoločný terapeutický cieľ. Psychoterapia je vždy jedinečnou skúsenosťou zdieľanou ako klientom tak terapeutom.

Ako dlhodobá terapia sa definuje terapia s trvaním dlhším viac ako 26 sedení alebo 6 mesiacov. Optimálna frekvencia stretnutí je dva krát  za týždeň, pri zohľadnení potrieb a možností klienta minimálne jedenkrát za týždeň. Dĺžka jedného sedenia je 50 minút.

V praxi sa stretávam s otázkou aký je rozdiel medzi psychologickým poradenstvom a psychoterapiou.  V psychologickom poradenstve na základe poznania problému klienta a jeho psychologických súvislostí poskytujeme radu, ktorá pomôže klientovi zorientovať sa v danom probléme. Psychoterapia je liečba psychických ťažkostí psychologickými prostriedkami, smeruje k určitému cieľu, ktorý má v prvom rade priniesť úľavu klientovi.

Ste vítaní, nech sa páči ďalej...

Ordinačné hodiny

Pondelok
07:00 - 15:00
Utorok
07:00 - 18:00
Streda
07:00 - 15:00
Štvrtok
07:00 - 12:00
Piatok
07:00 - 12:00
Vyšetrenia je možné dohodnúť aj iných v časoch po dohode. Vždy je potrebné vopred sa telefonicky objednať.

Psychológ

PhDr. Katarína Kubašovská
Letná 40, 040 01 Košice

Objednávanie: 0905 18 18 25