Na terapiu alebo vyšetrenie
sa prosím objednajte telefonicky

kontakt

„Človek sa nemá snažiť byť tým, čím nie je,

ale stať sa, tým kým je.“

/Perls/

O mne

PhDr. Kubašovská Katarína

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte v Prešove. V rámci postgraduálneho vzdelania som sa špecializovala na klinickú psychológiu, z ktorej som atestovala v roku 1993. Jedenásť  rokov som  pracovala na  I. Psychiatrickej klinike FNLP v Košiciach, kde okrem individuálnej a skupinovej psychoterapie  som sa venovala aj klinickej psychodiagnostike.

Od roku 2006 mám súkromnú prax so  špecializáciou  na klinickú psychológiu a psychoterapiu.  Ukončila som niekoľkoročný výcvik v hlbinne orientovanej psychoterapii u Dr.M. Szonyi, významnej predstaviteľky maďarskej psychoterapeutickej školy. Absolvovala som tiež niekoľko rokov vzdelávania v kognitívne behaviorálnych  technikách.

Som  absolventom 4 ročného výcviku v integratívnej supervízii vedeného trénermi Európskej asociácie pre supervíziu z Iron  Mill Institute z Veľkej Británie.  Pôsobím zároveň ako  výcvikový  terapeut v rámci inštitútu relaxačno-meditačnej psychoterapie.

Som členom Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre supervíziu. V roku 1996 som splnila kritéria pre zápis do  Zoznamu psychoterapeutov  SR v sekcii pre  dynamickú psychoterapiu. V roku 2002 som získala  Európsky  certifikát  pre psychoterapiu. Od roku 2006 som držiteľom Licencie pre výkon klinického psychológa  a pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

Od júna 2010 som tiež držiteľom certifikátu pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia.

Ordinačné hodiny

Pondelok
07:00 - 15:00
Utorok
07:00 - 18:00
Streda
07:00 - 15:00
Štvrtok
07:00 - 12:00
Piatok
07:00 - 12:00
Vyšetrenia je možné dohodnúť aj iných v časoch po dohode. Vždy je potrebné vopred sa telefonicky objednať.

Psychológ

PhDr. Katarína Kubašovská
Letná 40, 040 01 Košice

Objednávanie: 0905 18 18 25